Vi är en del av livsmedelsindustrin och tillhandahåller transporter av flytande livsmedel, en integrerad komponent i produktionen utanför fabriksportarna. Detta är vår roll och vi spelar den gärna och entusiastiskt, varje timme, varje dag, året runt.

Läs mer om oss