Internutbildning inom FoodTankers.


Personalen som arbetar inom FoodTankers spelar en central roll inom vår verksamhet. Trots all teknisk utrustning är det människor som är av avgörande betydelse när det gäller att på ett säkert sätt leverera säkra produkter till våra kunder.
FoodTankers har en egen utbildningsorganisation där vi utbildar samtlig personal som arbetar för FoodTankers
Introduktionsutbildning för arbete hos FoodTankers AB
FoodTankers förare är professionella chaufförer och har även utbildats internt i vår egen utbildningsorganisation. Utbildningen är omfattande och löper över tre veckor. Därefter genomför vi regelbundet repetitionsutbildningar för chaufförerna.
https://elearning.foodtankers.com

YKB-utbildning för alla
Söker du YKB-utbildning? I samarbete med oss får du ett komplett upplägg då FoodTankers bedriver en egen YKB-utbildning baserad på TYA utbildningsmaterial.
FoodTankers har idag två YKB-utbildare som genomför samtliga delkurser. Denna utbildning utförs både för intern personal på FoodTankers och externa personer i behov av utbildning.