FoodTankers – Vi kör för en hållbar framtid


En hållbar länk i livsmedelskedjan
FoodTankers ser sig som en viktig mobil pipeline för livsmedelsindustrin där hållbarhet är avgörande för våra kunder – både ekonomiskt, socialt och miljömässigt.
Våra kunder är framgångsrika företag inom livsmedelsindustrin och finns över hela Europa. Här finns också FoodTankers arbetsfält och vi är specialister på logistik av flytande livsmedel och foderråvaror av livsmedelskvalitet.
Hos oss arbetar både svenska och utländska chaufförer på justa villkor. De får kontinuerlig utbildning i livsmedelshantering och de bidrar till klimatet genom att köra snålt med våra moderna bilar. Via vår ägare DPWorld har vi tillgång till en stor flotta med bilar och trailers.
Vi strävar efter fossilfria drivmedel och vi hållbarhetsredovisar hela verksamheten varje år. Dessutom har vi certifierade ledningssystem både för livsmedelshantering, tankrengöring och fodertransporter.
Kontakta oss så berättar vi mer och hjälper er med era transportbehov!
Kontakta oss så berättar vi mer och hjälper er med era transportbehov!