FoodTankers är ett företag i en bransch som av många anses vara motsatsen till hållbarhet. Därför har vi antagit utmaningen och vill visa att vi faktiskt kan arbeta för en hållbar utveckling både miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Vi vill helt enkelt vara det goda företaget som respekteras av våra anställda, kunder, leverantörer samt samhället och dess medborgare. 2015 blev året då FoodTankers tog ett helhetsgrepp kring hållbarhet och började arbeta på ett strukturerat sätt enligt miljöperspektivet samt en socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.
Vi granskades också av DNV NL på uppdrag av en av våra större kunders Code of Conduct med ett positivt resultat. Vi arbetar sedan dess aktivt med uppföljning av våra underleverantörer, både svenska och utländska.

Mer om vårt CSR arbete kan ni läsa om i vår hållbarhetsrapport
FoodTankers har även en uppförandekod som samtliga medarbetare och underleverantörer måste skriva på för att få arbeta för oss.
FoodTankers är ansluten till Sveriges Åkeriföretags initiativ FAIR TRANSPORT.

FoodTankers Code of Conduct


General principles

Scope
This is the Code of Conduct for FoodTankers as a part of Imperial Logistics. The Code of Conduct applies to FoodTankers itself, all employees at FoodTankers and all suppliers of the FoodTankers.
Suppliers which are contracted or working for FoodTankers are independent companies and work in most cases exclusive for the FoodTankers. Actions of our business partners can be attributed to the FoodTankers and its customers and could affect our and our customer’s reputation.
FoodTankers require that all employees and suppliers meet the standard and promote principles outlined in this code of conduct.
It is also expected from all employees and suppliers to be familiar with and support FoodTankers Vision and Business Principles. The supplier should also educate all employees working for FoodTankers in this Code of Conduct.

 

Principles of Human rights
UN declaration of Human rights: FoodTankers and its suppliers shall support and respect the protection of internationally proclaimed human rights and to ensure that they are not complicit in human rights abuses.

Wages and Benefits:
FoodTankers and its suppliers shall comply at least with local and international legal minimum standard concerning wages and benefits. Social costs and taxes to the employees shall be paid in a legal way. The wages shall be paid at regular intervals no longer than one month in full and directly to the workers concerned.
Such payments should be kept in appropriate records. Deductions from wages are permitted only under conditions and to the extent prescribed by the applicable law, regulations or collective agreement, and suppliers should inform the workers concerned of such deductions at the time of each payment.

Forced labour

FoodTankers and its suppliers shall not engage in or benefit from any use of forced or compulsory labour.

Drive and rest periods and Working hours:
FoodTankers and its suppliers shall ensure to comply with applicable EU-legislation of driver and rest periods and working hours.

Non-Discrimination and fair treatment:
FoodTankers and its suppliers shall ensure to create and maintain a work environment free from discrimination and treat all employees with dignity and respect. No form of physical, sexual, verbal or psychological harassment or abuse shall be tolerated.

Freedom of Association and Collective Bargaining:
FoodTankers and its suppliers shall ensure to recognize the freely-exercised right of workers to join an association as permitted by and in accordance with all applicable laws and regulations.

Notification of employees:
FoodTankers and its suppliers shall ensure to inform their employees in good time in case of significant changes that may affect them.

 

Workplace Environment
FoodTankers and its suppliers shall ensure that workers working for FoodTankers shall have a safe working place and detect and prevent potential risks of safety, health and security of all employees.

Environment
FoodTankers and its suppliers shall ensure to work continuously with environmental improvements and minimize the environmental impact caused. Specific focus are emissions and greenhouse gas emissions.

 

Business Integrity
Money laundering: FoodTankers does not accept or support money laundering.

Confidentiality:
FoodTankers and its suppliers shall ensure to be careful with confidential information concerning FoodTankers business and its customers.

Corruption:
FoodTankers and its suppliers shall ensure to adhere to the highest standards of moral and ethical conduct, to respect local laws and not engage in any form of corrupt practices, including but not limited to extortion, fraud, or bribery.

 

FoodTankers AB
Tomas Petterson, CEO
2015-06-16